PL /  EN

PRACA SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY


SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Firma Timago International Group z siedzibą w Bielsku-Białej lider w branży rehabilitacyjnej i ortopedycznej poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży odpowiedzialnego za obsługę krajowych klientów.  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- realizacja ustalonych planów sprzedaży,
- bieżąca współpraca z klientami, prowadzenie rozmów
   – budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych z kontrahentami,
- przyjmowanie zamówień, wprowadzanie ich do systemu i ich późniejsza realizacja,
- reklamacje – przyjmowanie i rozpatrywanie,
- aktywne poszukiwanie nowych klientów oraz monitorowanie rynku, zbieranie informacji o rynku.

WYMAGANIA:
- doświadczenie w pracy w dziale sprzedaży,
- wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: rehabilitacja, fizjoterapia, ochrona zdrowia),
- podstawowa wiedza z zakresu środków rehabilitacyjnych i ortopedycznych,
- bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów,
- samodzielność i przedsiębiorczość w działaniu i dążeniu do wyznaczonych celów,
- zaangażowanie oraz etyczne podejście do wykonywanych obowiązków,
- umiejętności negocjacyjne, inicjatywa w działaniu i pozyskiwaniu nowych klientów,
- prawo jazdy kat. B,

MILE WIDZIANE:
- doświadczenie handlowe w kontakcie z klientem,
- znajomość branży sprzętu medycznego,
- znajomość systemu refundacji ze środków publicznych finansowanych z NFZ.

OFERUJEMY:
- pracę na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- wdrożenie w obowiązki przez doświadczoną kadrę,
- atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- benefity pracownicze (pakiet zdrowotny, karta multisport).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji jest spółka TIMAGO INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) ul. Karpacka 24/12; NIP: 6482687500, REGON: 241065719, adres-email: info@timago.com.

Kontakt w sprawie danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się  z naszym Inspektorem Ochrony Danych  - Panią Anną Adamczyk mailowo: anna@timago.com lub listownie na ww. adres naszej siedziby z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

Cel, podstawy prawne i czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody 3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie 5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
- pracownikom i współpracownikom Administratora posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych - dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. 

Prawo do skargi
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzj
Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.back / Homepage