PL /  EN

TABELA POMIAROWA

--


Product available only on domestic market.

1. Obwód szyi
Mierzony powyżej krtani

2. Wysokość szyi (z tyłu)
Odcinek pomiędzy guzowatością kości potylicznej, a wyrostkiem kolczystym (C7)


3. Wysokość szyi (z przodu)
Odcinek od brzegu brody do rękojeści mostka


4. Obwód ramienia
Mierzony w najszerszym miejscu ramienia


5. Obwód stawu łokciowego
Mierzony wokół szpary stawu łokciowego


6. Obwód przedramienia
Mierzony w najszerszym miejscu przedramienia


7. Długość przedramienia
Odcinek od wyrostka łokciowego kości łokciowej do wyrostka rylcowatego kości łokciowej


8. Obwód nadgarstka
Mierzony wokół szpary stawowej nadgarstka na wysokości wyrostków rylcowatych


9. Szerokość ręki
Odcinek od II do V kości śródręcza


10. Długość ręki
Odcinek mierzony po stronie dłoniowej od szpary stawowej nadgarstka do opuszka III palca


11. Obwód klatki piersiowej
Mierzony poniżej dołów pachowych w najszerszym miejscu klatki piersiowej


12. Obwód w pasie
Mierzony wokół pasa na wysokości pępka


13. Wymiar F
Mierzony wokół uda na wysokości 14 cm powyżej szpary stawu kolanowego


14. Obwód stawu kolanowego
Mierzony wokół stawu przy wyproście kolana, na wysokości szpary stawu kolanowego


15. Wymiar D
Mierzony wokół podudzia na wysokości 14 cm poniżej szpary stawu kolanowego


16. Obwód kostek
Mierzony na wysokości kostek: bocznej i przyśrodkowej


17. Obwód przodostopia
Mierzony na wysokości główki I i V kości śródstopia


18. Wysokość goleni
Odcinek mierzony po stronie przyśrodkowej od szpary stawu kolanowego do kostki przyśrodkowej


Product code: Sporlastic
back / SPORLASTIC ORTHOPAEDIC