PL /  EN

ORTEZY STABILIZUJĄCE STAW SKOKOWY

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY MALLEODYN S3
 
  • wskazania, dla których wymagana jest stabilizacja
    lub ograniczenie ruchu kostki z późniejszą mobilizacją
    funkcjonalną uszkodzonych struktur
  • ostre uszkodzenie stawu skokowego
  • ostre niestabilności i pęknięcia więzadła torebkowego


Product code: 7841
show more... Show more
--

Product available only on domestic market.

Product code: 7074
show more... Show more
--

Product available only on domestic market.

Product code: 7824
show more... Show more
--

Product available only on domestic market.

Product code: 7073
show more... Show more
--

Product available only on domestic market.

Product code: 7071
show more... Show more
--


Product available only on domestic market.

Product code: 7804
show more... Show more
--

Product available only on domestic market.

Product code: 7902
show more... Show more
back / SPORLASTIC ORTHOPAEDIC