PL /  EN

INFORMACJE

Szanowni Klienci, Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na pismo będące odpowiedzią na prośbę Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED o interpretację niektórych zapisów "rozporządzenia limitowego"...
zobacz więcej... Show more
 
Szanowni Klienci, W związku z komunikatami, jakie sukcesywnie przekazywane są Świadczeniodawcom przez poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia, aby poszczególne wyroby medyczne były przez sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego klasyfikowane wyłącznie do jednej pozycji limitowej ...
zobacz więcej... Show more
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565), do 30 czerwca 2014 r. obowiązuje okres przejściowy ...
zobacz więcej... Show more
 
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który pojawił się w Dzienniku Gazecie Prawnej poruszającym aspekty związane z prowadzeniem działalności w charakterze specjalistycznego sklepu zaopatrzenia medycznego i ortopedycznego... zobacz więcej... Show more
 
powrót / Strona główna