PL /  EN

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO


Polityka prywatności ma na celu przedstawienie, w jaki sposób przetwarza się
a także chroni dane Kontrahentów oraz Użytkowników Serwisu. 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.


Polityka prywatności jest dokumentem stanowiącym integralną część Regulaminu portalu i korzystania z zasobów
znajdujący się pod domeną www.timago.com oraz www.timago.pl, w zakładce Regulamin.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻTYKOWNIKÓW PANELU KONTRAHENTA / B2B

1.   
Administrator danych
 
1.1.   TIMAGO - administratorem danych  jest Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, dalej zwany TIMAGO;
REGON: 241065719
NIP: 6482687500
KRS: 0000315309
adres e-mail: info@timago.com
telefon:+48 33 499 50 00.

1.2. Administrator pozyskuje dane osobowe od Użytkowników Serwisu, którymi są kontrahenci administratora.  Dane są zbierane w celu rejestracji w panelu oraz utrzymaniu konta na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się z zakładce „do pobrania”. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, nazwę firmy, adres firmy, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.
1.3. Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych w Polsce i nie są one przekazywane poza ten obszar, ani tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.
1.4. Odbiorcy danych - Państwa dane osobowe moga być ujawnione naszym partnerom, czyli firmom z którymi współpracujemy na podstawie umów o współpracy np: hosting, obsługa informatyczna. 

1.5. Ponadto każdy Użytkownik może żądać:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przeniesienia danych osobowych.

1.6. Każdy Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem wysyłając maila na adres: anna@timago.com
Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby korzystania Panelu Kontrahenta dostępnego na stronie.

1.7. Każdy Użytkownik ma także  prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.8. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu obsługi Panelu Kontrahenta. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne aby móc zweryfikować czy potencjalny Użytkownik jest Kontrahentem administratora i nadać uprawnienia do logowania.

1.9. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.
2.0. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - Państwa dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


2. Kontakt w sprawie danych osobowych

1. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w wybrany przez siebie sposób:

a) e-mail: anna@timago.com;

b) pocztą tradycyjną:

Anna Adamczyk – Inspektor Ochrony Danych

Timago International Group Sp. z o.o. i Spółka – Spółka Komandytowa

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała


                                                                                 3.   
Ochrona gromadzonych danych
 
3.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

3.3. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

3.4. Dostęp do konta w  Poratlu kontrahneta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

3.5. Certyfikat SSL.

3.6. Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z Serwisu jako Użytkownicy.
3.7. Korzystanie z Serwisu jako Kontrahent wymaga wcześniejszej rejestracji, w sposób określony w par.4 Regulaminu portalu i korzystania z zasobów, polegającej na wypełnieniu formularza i dopełnieniu czynności rejestracyjnych. Podanie przez Kontrahenta wymaganych formularzem rejestracyjnym danych, zgoda na ich przetwarzanie oraz akceptacja Regulaminu są obowiązkowe.
3.8. Dane rejestrowane automatycznie: TIMAGO może automatycznie pobierać dane takie jak: liczba wejść na stronę, adres IP, typ przeglądarki, liczba odsłon, wizyt, czas korzystania z Serwisu, statystyk pobierania plików. Informacje te, jeżeli będą rejestrowane, mogą zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także opracowania ewentualnych statystyk.

                                                                                  4.   
Polityka plików „cookies”
 
4.1.   TIMAGO wykorzystuje mechanizmy „cookies” (tzw. ciasteczek), czyli niewielkich plików tekstowych zawierających dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one celom związanym z funkcjonowaniem stron internetowych Serwisu. Pliki zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.
4.2.   Pliki wykorzystywane są w celach:
- statystycznych, umożliwiając zbieranie informacji w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych i ulepszanie ich struktury i zawartości,
- optymalizacyjnych, dostosowując strony internetowe Serwisu do Użytkownika,
- utrzymywania sesji Użytkownika korzystającego z Serwisu.
4.3.   W ramach Portalu wykorzystywane są dwa rodzaje plików „cookies”:
- sesyjne, które są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
- stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
4.4.   Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przechowywanie dotyczące plików „cookies” można w każdym czasie zmodyfikować dokonując zmiany ustawień danej przeglądarki internetowej, w szczególności blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

                                                    5.   
Wykorzystywanie danych osobowych i odpowiedzialność
 
5.1.   Dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, są przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z Regulaminu portalu i korzystania z zasobów.
5.2.   Dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, nie są udostępniane osobom trzecim.
5.3.   Wyjątek od zasady, o której mowa w pkt. 4.2. Polityki prywatności, stanowi sytuacja, w której z żądaniem udostępnienia tych danych do Właściciela Serwisu wystapi uprawniony organ, posiadający podstawę prawną żądania. W takiej sytuacji Właściciel Serwisu udostępnia powyższe dane w zakresie, w jakim są one wymagane.
5.4.   TIMAGO udostępnia również dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta Serwisu Regulaminu portalu i korzystania z zasobów, a w szczególności tych jego zapisów, które dotyczą treści i materiałów umieszczonych w Serwisie oraz praw autorskich do tych plików. Dane te udostępniane są wtedy organom wymiaru sprawiedliwości. 

 Jeżeli w przyszłości zajdzie konieczność zmiany naszej Polityki prywatności zamieścimy jej aktualna wersję na naszej stronie www.timago.com

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW / OBSŁUGA REKLAMACJI / FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
TIMAGO - administratorem danych  jest Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, dalej zwany TIMAGO;
REGON: 241065719
NIP: 6482687500
KRS: 0000315309
adres e-mail: info@timago.com
telefon:+48 33 499 50 00.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Anna Adamczyk
Wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres mailowy: anna@timago.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą w celu nawiązania współpracy i na podstawie Twojego zaintersowania nasza ofertą / obsługi reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celach: archiwalnych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, realizacji bieżącej współpracy oraz w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług własnych - co jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
IV. PRAWO DO SPRZECIWU
a) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
b) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Podane dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub realizacji umowy. 
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Twoich danych osobowych moga być nasi partnerzy, czyli firmy z którymi współpracujemy na podstawie umów o współpracy np: hosting, obsługa informatyczna, obsługa prawna oraz Poczta Polska i firma kurierska FEDEX, którym udostępniane są następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu (tylko w przypadku dostaw kurierem). 
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotycza lub realizacją umowy. 
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH.
Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.powrót / Strona główna