PL /  EN

POLITYKA PRYWATNOŚCIPolityka prywatności ma na celu przedstawienie, w jaki sposób przetwarza się
a także chroni dane Kontrahentów oraz Użytkowników Serwisu.

Polityka prywatności jest dokumentem stanowiącym integralną część Regulaminu portalu i korzystania z zasobów
znajdujący się pod domeną www.timago.com oraz www.timago.pl, w zakładce Regulamin.

Każdy Użytkownik i Kontrahent korzystający z Serwisu oświadcza
że zaznajomił się z niniejszym dokumentem i akceptuje jego treść.1.   
Administrator danych osobowych


1.1.   TIMAGO - administratorem danych osobowych jest Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, dalej zwany TIMAGO;
1.2.   TIMAGO deklaruje, iż celem Polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom oraz Kontrahentom ochrony prywatności na poziomie określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
1.3.   W każdym czasie TIMAGO  umożliwia dostęp do treści podanych danych osobowych. Mogą Państwo żądać poprawiania swoich danych, jak również ich usunięcia, a także uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych.


                                                                                 2.   
Ochrona gromadzonych danych
 
2.1.   Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Zapewniamy, że dane osobowe i wszelkie inne informacje  są z nami bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.
2.2.   Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z Serwisu jako Użytkownicy.
2.3.   Korzystanie z Serwisu jako Kontrahent wymaga wcześniejszej rejestracji, w sposób określony w par.4 Regulaminu portalu i korzystania z zasobów, polegającej na wypełnieniu formularza i dopełnieniu czynności rejestracyjnych. Podanie przez Kontrahenta wymaganych formularzem rejestracyjnym danych, zgoda na ich przetwarzanie oraz akceptacja Regulaminu są obowiązkowe.
2.4.   Dane rejestrowane automatycznie: TIMAGO może automatycznie pobierać dane takie jak: liczba wejść na stronę, adres IP, typ przeglądarki, liczba odsłon, wizyt, czas korzystania z Serwisu, statystyk pobierania plików. Informacje te, jeżeli będą rejestrowane, mogą zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także opracowania ewentualnych statystyk.


                                                                                  3.   
Polityka plików „cookies”


3.1.   TIMAGO wykorzystuje mechanizmy „cookies” (tzw. ciasteczek), czyli niewielkich plików tekstowych zawierających dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one celom związanym z funkcjonowaniem stron internetowych Serwisu. Pliki zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.
3.2.   Pliki wykorzystywane są w celach:
- statystycznych, umożliwiając zbieranie informacji w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych i ulepszanie ich struktury i zawartości,
- optymalizacyjnych, dostosowując strony internetowe Serwisu do Użytkownika,
- utrzymywania sesji Użytkownika korzystającego z Serwisu.
3.3.   W ramach Portalu wykorzystywane są dwa rodzaje plików „cookies”:
- sesyjne, które są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
- stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
3.4.   Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przechowywanie dotyczące plików „cookies” można w każdym czasie zmodyfikować dokonując zmiany ustawień danej przeglądarki internetowej, w szczególności blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.


                                                    4.   
Wykorzystywanie danych osobowych i odpowiedzialność


4.1.   Dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, są przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z Regulaminu portalu i korzystania z zasobów.
4.2.   Dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, nie są udostępniane osobom trzecim.
4.3.   Wyjątek od zasady, o której mowa w pkt. 4.2. Polityki prywatności, stanowi sytuacja, w której z żądaniem udostępnienia tych danych do Właściciela Serwisu wystąpi sąd, prokuratura lub inne organy ścigania. W takiej sytuacji Właściciel Serwisu udostępnia powyższe dane w zakresie, w jakim są one wymagane.
4.4.   TIMAGO udostępnia również dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta Serwisu Regulaminu portalu i korzystania z zasobów, a w szczególności tych jego zapisów, które dotyczą treści i materiałów umieszczonych w Serwisie oraz praw autorskich do tych plików. Dane te udostępniane są wtedy organom wymiaru sprawiedliwości. 


powrót / Strona główna