PL /  EN

TABELA POMIAROWA

TABELA POMIAROWA PRODUKTÓW


1. Obwód szyi
Mierzony powyżej krtani

2. Wysokość szyi (z tyłu)
Odcinek pomiędzy guzowatością kości potylicznej, a wyrostkiem kolczystym (C7)

3. Wysokość szyi (z przodu)
Odcinek od brzegu brody do rękojeści mostka

4. Obwód ramienia
Mierzony w najszerszym miejscu ramienia

5. Obwód stawu łokciowego
Mierzony wokół szpary stawu łokciowego

6. Obwód przedramienia
Mierzony w najszerszym miejscu przedramienia

7. Długość przedramienia
Odcinek od wyrostka łokciowego kości łokciowej do wyrostka rylcowatego kości łokciowej

8. Obwód nadgarstka
Mierzony wokół szpary stawowej nadgarstka na wysokości wyrostków rylcowatych

9. Szerokość ręki
Odcinek od II do V kości śródręcza

10. Długość ręki
Odcinek mierzony po stronie dłoniowej od szpary stawowej nadgarstka do opuszka III palca

11. Obwód klatki piersiowej
Mierzony poniżej dołów pachowych w najszerszym miejscu klatki piersiowej

12. Obwód w pasie
Mierzony wokół pasa na wysokości pępka

13. Wymiar F
Mierzony wokół uda na wysokości 14 cm powyżej szpary stawu kolanowego

14. Obwód stawu kolanowego
Mierzony wokół stawu przy wyproście kolana, na wysokości szpary stawu kolanowego

15. Wymiar D
Mierzony wokół podudzia na wysokości 14 cm poniżej szpary stawu kolanowego

16. Obwód kostek
Mierzony na wysokości kostek: bocznej i przyśrodkowej

17. Obwód przodostopia
Mierzony na wysokości główki I i V kości śródstopia

18. Wysokość goleni
Odcinek mierzony po stronie przyśrodkowej od szpary stawu kolanowego do kostki przyśrodkowej

Kod produktu: Sporlastic
powrót / Ortopedia Sporlastic