PL /  EN

ORTEZY NA GOLEŃ I STOPĘ

ORTEZA NA GOLEŃ I STOPĘ NEURODYN-CLASSIC
 
 • Wszystkie rodzaje porażenia nerwu strzałkowego
 • Reedukacja chodu i rehabilitacja neurologiczna


Kod produktu: 7077
zobacz więcej... Show more
ORTEZA NA GOLEŃ I STOPĘ NEURODYN-SPASTIC
 
 • Spastyczne porażenie mięśnia piszczelowego przedniego


Kod produktu: 7803
zobacz więcej... Show more
ORTEZA NA GOLEŃ I STOPĘ NEURODYN-COMFORT


Wiotkie lub spastyczne porażenia prostowników stopy po przebytym udarze mózgu,
w przebiegu:

 • stwardnienia rozsianego
 • porażenia nerwu strzałkowego
 • innych schorzeń neurologicznych i mięśniowych


Kod produktu: 7830
zobacz więcej... Show more
ORTEZA SZTYWNA NA GOLEŃ I STOPĘ ARTHROFIX AIR
 
 • Skręcenie górnego stawu skokowego z naciągnięciem torebki/więzadeł
 • Zerwanie więzadła zewnętrznego/wewnętrznego górnego stawu skokowego
 • Unieruchomienie w okresie pooperacyjnym (np. po rekonstrukcji więzadła zewnętrznego)


Kod produktu: 7840
zobacz więcej... Show more
ORTEZA SZTYWNA NA GOLEŃ I STOPĘ ARTHROFIX
 
 • Zachowawcze leczenie skręceń stawu skokowego o różnym nasileniu
 • Leczenie w okresie pooperacyjnym


Kod produktu: 7075
zobacz więcej... Show more
ORTEZA METATARSALNA METARSO
 
 • Indywidualna regulacja peloty poprzez zapięcia rzepowe
 • Wyciągana  pelota
 • Możliwość noszenia bezpośrednio na skórze lub rajstopach


Kod produktu: 7905
zobacz więcej... Show more
powrót / Ortopedia Sporlastic